2021. november 30., kedd

Mit jelent az advent? 2. rész

Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Jakab levele 4. fejezet 8. versMit kezdjünk az adventi időszakkal? Mint bármilyen időszakában életednek, az adventi időszakban is sok mindennel foglalkozhatsz. Az én felelősségem, hogy mire fektetem a hangsúlyt döntéseimet és egyéb dolgaimat illetően, az adventi és egyéb időszakokban is.
Az egyik leggyümölcsözőbb módja az adventi időszak eltöltésének: az Istenhez való közeledés. Ez egy olyan „befektetés” amelynek örökkévaló megtérülése van.
A keresztény ember élete során van, amikor közeledik az Istenhez és van, amikor távolodik az Istentől. Vannak időszakok, amikor gazdagabb az imaéleted, a rendszeres Biblia olvasásod, tanulmányozásod és hangsúlyt fektetsz a rendszeres, Istent dicsőítő jó cselekedetek gyakorlására.
Máskor mindezek a dolgok nagyon szegényesen vannak jelen életedben. Isten megígérte, hogy aki őszintén közeledik Hozzá, ahhoz Ő is közeledni fog.
Miközben készülődsz az Isten Fia megtestesülésének emlékünnepére, tökéletes alkalom adódik arra, hogy közeledj Istenhez. Megragadod ezt az alkalmat?


IMA: Istenem, segíts nekem, hogy közeledjek Hozzád a mindennapjaimban és megtapasztaljam annak áldását és örömét, hogy Te is közeledsz hozzám. Krisztus nevében, Ámen.

2021. november 29., hétfő

Mit jelent az advent? 1. rész

Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged! 130. Zsoltár 4. vers


Az adventi időszakkal kapcsolatosan azt tapasztalom, hogy vegyes érzelmek vannak az emberekben. Egyesek számára az adventi időszak az év végi lótás-futás időszakát jelenti a munkahelyen és magánéletben egyaránt.
Mások vesznek egy adventi naptárt és az advent számukra a Karácsony ünnepével kapcsolatos visszaszámlálást jelenti.
Számomra az advent először is a Krisztus visszajövetelének várásáról szól.
Ilyenkor készülünk Krisztus megtestesülésének emlékünnepére, de még hangsúlyosabb bennünk az, hogy Krisztus vissza fog jönni hatalommal és dicsőséggel ítéletet tartani a világ felett.
Jézus mondja: „És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” (János 14:3)
Erről szól számunkra az adventi reménység. Nem a világi dolgokban vetett reménységre figyelünk, hanem az Isten ígéreteiben vetett reménységre.
Van-e ilyen reménység a szívedben, ebben az időszakban?
Az advent arról szól, hogy aki Isten ellen lázad, teljesen megadja magát Istennek. Sosem lesz igazi békességed addig, amíg be nem vallod Isten előtt bűneidet és teljes bizalmadat Jézus Krisztusba nem veted. Erről szólt az angyalok éneke a betlehemi pusztaságban: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat." ( Lukács 2:14)
Az advent arról szól, hogy Jézus Krisztusban beteljesedtek a mennyei Atya ígéretei. Isten megbékíti önmagával azokat, akik Krisztusban hisznek és bíznak az üdvösségüket, életüket tekintve. Ez olyan örömmel tölti el az Isten gyermekeit, amely felülemelkedik a nehéz körülményeken.
Isten annyira szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy meghaljon bűneinkért a kereszten. Ez az igazi Isteni szeretet.
Kívánom, hogy az adventi időszakban telj meg az Istentől jövő reménységgel, békességgel, örömmel és szeretettel.

IMA: Istenem, Rád van szükségem. Add nekem a Te igazi reménységedet, békességedet, örömödet és szeretetedet. Szeretnék Rád figyelni és Benned bízni. Krisztus nevében, Ámen.

2021. november 28., vasárnap

Van-e még hely Isten számára társadalmunkban?

Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek! Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak: Itt van Istenetek!                                                  Ézsaiás könyve 40. fejezet 9. versEgy professzor egyszer kijelentette, hogy aki még a 21. században hisz Istenben, az valamiféle elmebetegséggel küzd. Azt is mondta, hogy mivel az egyetem egy olyan intézmény amely a tudomány szolgálatában áll, semmi helye Istennek és az Istenben hívőknek ezekben az intézményekben. Egy európai egyetemen teológiát hallgatók csoportja azt mondta, hogy ma már sem Isten, sem a gyülekezet nem fontos igazán a társadalomban.
Vannak emberek, akik megkeresztelkedtek és felvételt nyertek egy bizonyos egyházfelekezet tagjai közé, de mégis úgy vallják, hogy Isten ma már nem igazán fontos.
Egy ember azt mondta, hogy talán létezik Isten, de valahol nagyon távol és semmiképpen nem foglalkozik az emberekkel így hát nekünk sem fontos Vele foglalkoznunk.
Te mit gondolsz? Az új koronavírus járvány tombol és eddigi hiedelmeinkkel ellentétben egyre több szakember úgy véli, hogy még nem győzte le a világ ezt az új vírust.
Az áraknál gyorsabban csak az emberekben levő szorongás, félelem és feszültség növekszik. Ilyenkor még azok is, akik máskor bátran hirdetik, hogy nincs Isten vagy éppenséggel nincs szükségük Istenre, a foguk között néha kimondják: „Jaj Istenem!”
Ez az advent különleges tanulságokkal szolgál nekünk. Meg kell értenünk, hogy Isten létezik és az a bolond, aki azt mondja magában, hogy Ő nem létezik.
Meg kell értenünk, hogy nem Ő fordított hátat nekünk, hanem mi fordítottunk hátat Neki. Meg kell értenünk, hogy a világon az egyetlen biztos pont a Mindenható Isten. Ha eddig nem hitted, akkor nézheted, ahogyan megremeg világszerte az egészségügy, a gazdaság és azok a dolgok, amiket eddig minden ember biztosra vett. Ebben az évben talán megértjük, hogy ma kell szeretnünk azokat, akik ma még velünk vannak, mert a holnap egyáltalán nem biztos.
Akár várod Istent akár nem, az időd pörög és egyszer le is fog járni. Vajon élsz-e addig az Istentől kapott lehetőségekkel?

IMA: Istenünk, Te ma is kezedben tartod ezt a hitetlen és elfajult világot. Segíts nekünk, hogy komolyan vegyük földi életünket, földi lehetőségeinket. Köszönjük, hogy a Te gyermekeidről gondot viselsz, így nem kell aggódnunk. Krisztus nevében, Ámen.

2021. november 27., szombat

A sötétség korszaka

Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportjából; felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Lukács evangéliuma 1. fejezet 5. vers


Heródes egy olyan uralkodó volt, akit annyira megrészegített a hatalom, hogy elveszítette józan ítélőképességét. Kivégeztette saját családtagjait, népe vezetőit és hatalomféltésből kivégeztetett minden két év alatti gyermeket Betlehemben.
Ezekben az elmebeteg, sötét időkben élt egy istenfélő házaspár: Zakariás és Erzsébet.
Őszintén és imádságos szívvel törekedtek mindketten a szent életre. Már idősödő emberek voltak, de részeseivé váltak a megváltás történetének.
Hosszú éveken keresztül reménykedtek abban, hogy gyerekük születik, de mégsem született. Az évek folyamán pedig el is veszítették a reményt. Istennek tetsző életet éltek, de mégsem részesültek gyermek áldásban.
Talán már te is gondolkoztál azon, hogy Isten miért nem teljesíti azoknak az embereknek bizonyos kéréseit, vágyait, akik a legsötétebb időkben is igyekeznek Isten akarata szerint járni?
Isten áldásait nem tudod kiérdemelni vagy kierőszakolni. Sokszor akkor jönnek az áldások, amikor már le is mondtál róluk és már nem erőlködsz azoknak a kierőszakolásáért. Ekkor érted meg, hogy az áldások az Isten ajándékai és semmi részed nincs ezekben.
Isten csodálatos kegyelme és szeretete ott van életed minden egyes pillanatában, de vannak olyan rendkívüli alkalmak, amikor csodálatos módon nyilatkoztatja ki az Isten az Ő áldásait és ez által erősíti a hitedet, reménységedet, szeretetedet.
A világjárvány és az azzal járó dolgok, sötét árnyakat vet az idei adventre is. Talán sokféle reménységed volt, de ezeket kezded feladni. Az Isten ismeri az övéit. Ma is látja, hogy kik, azok, akik vágyakoznak az Ő tetszésére élni. Engedd, hogy az Ő világossága, kegyelme betöltse szívedet szeretettel.


IMA: Istenem, segíts engem, hogy a mai sötét, bizonytalan időszakban is a Te kegyelmedre nézzek. Segíts átadni neked minden olyan vágyamat, amely nem teljesült be még eddig, hogy mindig Benned bízhassak. Krisztus nevében, Ámen.

2021. november 26., péntek

Krisztus által felépülhetsz!

Akkor örömmel ünnepelték meg Izráel fiai, a papok, a léviták meg a többiek, akik a fogságból hazatértek, az Isten háza fölszentelését. Ezsdrás könyve 6. fejezet 16. vers


Körülbelül 20 évbe került a jeruzsálemi templom teljes újjáépítése. Isten népe sokféle nehézséggel nézett szembe. Feszültséggel teljes időszakban végezet az Isten népe ezt a munkát. Mégis vállalta ezt a nép, mert az Isten akaratának útján jártak.
A fogságból hazatért nép számára a templom fölszentelése egy új kezdet volt. Végre úgy érezhették, hogy hazaérkeztek. Isten háza és jelenléte volt újra a város és a nép életének középpontjában.
Az Isten szava erőt és reménységet adott a népnek. Az emberek hét napot töltöttek ünnepléssel. Tudták, hogy a munkát nem a nagy szakértelmük miatt sikerült befejezniük. Isten ereje és gondoskodása segítette ezt a munkát 20 éven keresztül.
Kinek az érdeme, hogy az eltorzult emberi természet esélyt kapott az újrakezdésre? Jézus Krisztus vállalta, hogy emberré lesz és átélte a földi lét minden fájdalmát, korlátját. Meghalt a kereszten és feltámadásával legyőzte a halált.
Ez után visszatért a Mennybe, hogy helyet készítsen azoknak, akik hisznek az Ő áldozatában és átadták életüket teljesen az Istennek. Az Isten országában minden az Istenről és az Ő dicsőségéről fog szólni. Ott nem lesz templom, mert az egész egy nagy templom lesz, amelynek középpontjában az Isten és az Isten dicsősége fog állni.
Ha úgy érzed romokban az életed, fordulj Ahhoz, Aki felépítheti azt. Ha úgy érzed felépültél és minden jól megy, ne feledd el, hogy kit illet a hála.


IMA: Istenem, szeretnélek őszintén és odaadóan szolgálni Téged. Krisztus nevében segíts ebben, Ámen.

2021. november 25., csütörtök

Mennyei felhatalmazás

Megkérdeztük az ott levő véneket, és ezt mondtuk nekik: Ki adott nektek parancsot arra, hogy ezt a templomot felépítsétek, és gerendázatát elkészítsétek? Ők azonban ilyen szavakkal feleltek nekünk: Mi a menny és föld Istenének a szolgái vagyunk, és újjáépítjük ezt a templomot, amely sok évvel ezelőtt épült. Izráelnek egy nagy királya kezdte építeni, és be is fejezte. Ezsdrás könyve 5. fejezet 9, 11. versekAmikor az Isten munkája halad és az Isten országa épül, nagyon kevés ember marad közömbös. Az emberek egyik csoportja ujjongó örömmel teszi, meg amit csak tud, hogy az Isten munkája előre haladjon.
A másik csoportba tartozók pedig igyekeznek megtenni, ami csak hatalmukban áll, hogy az Isten munkája ne haladjon előre.
Isten népe örömmel építkezett, de a környéken élő népek nem örültek törekvésüknek. Levelet írtak Dárius királynak, hogy az építkezést leállíttassák.
Isten népe tudta, hogy nekik Círus király adott nemcsak engedélyt, de megbízást is a templom és a város újjáépítésére.
A döntő viszont az Isten elhívása volt számukra és ebben erősödtek meg: „Mi a menny és föld Istenének a szolgái vagyunk.”
Isten népe a saját bőrén tapasztalta meg a múltban, hogy milyen szörnyű dolog a Királyok-Királyának elhívását, parancsát megvetni.
Ha Isten gyermeke vagy, akkor királyi megbízott vagy. Jézus Krisztus képviselőjeként élsz és végzed feladataidat.
A feltámadott Krisztus bennünk, általunk és körülöttünk építi országát. Az Ő hatalma által szolgálunk ebben a világban. Hagyd hát az ellenségeskedőket, ne foglalkozz a Dáriuszokkal, mert az elhívásodat sokkal magasabb szintről kaptad.


IMA: Istenem! Csak a Te szavadra, hatalmadra van szükségem ahhoz, hogy imádságos szívvel szolgálhassak a világban. Szeretnék úgy élni, hogy megdicsőülhess életemben, környezetemben.
Krisztus nevében segíts, Ámen.

2021. november 24., szerda

Nem vagy egyedül!

De Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia, prófétált a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, Izráel Istene nevében, aki fölöttük volt. Akkor Zerubbábel, Sealtiél fia és Jésúa, Jócádák fia hozzáfogott, és elkezdte Isten házának az építését Jeruzsálemben. Velük voltak Isten prófétái, akik támogatták őket. Ezsdrás könyve 5. fejezet 1-2. versA tegnapi bátorításban olvashattál arról, hogy Isten őszinte követőinek is vannak ellenségei. A gonosz nem örül annak, ha Isten munkája és országa épül, és éppen ezért mozgósítja saját embereit.
Az Isten tudta jól, hogy az Ő népének szüksége van szövetségesekre ahhoz, hogy az Isten háza felépülhessen.
Küldött hát prófétákat, hogy az Isten népét támogassák. Ezek az emberek tudatosították mindenkiben, hogy ebben a tervben, munkában az Isten jelen van.
Személyesen is megszólítottak embereket és emlékeztették őket az Isten nemzedékeken átívelő hűségére és ezzel bátorítottak mindenkit a jövőre nézve is.
Az Isten szavának tekintélyével munkálkodtak a papokkal és lévitákkal közösen. Segítettek az Isten népének a nehéz körülmények ellenére is megőrizni hitüket.
A nép szíve felbátorodott és már nem a nehéz körülményekre figyeltek, hanem az Isten szavában bízva folytatták az építkezést.
Kaptál az Úrtól egy feladatot, de olyan nehézségekkel nézel szembe, hogy gondolkodsz a feladáson?
Maga a Szentlélek emlékeztet ma arra minket, hogy Jézus Krisztus mindig az Isten népével lesz. Lehet, hogy ellenségeid is vannak, lesznek, de az Isten szövetségeseket is fog adni melléd a megfelelő időben.
Tedd hát bátran és kitartóan azt, amit az Isten rád bízott. Ne feledd: Nem vagy egyedül!


IMA: Köszönöm Istenem, hogy Te a nehézségekben sem hagysz magamra. Köszönöm a Te munkádat és jelenlétedet életemben. Krisztus nevében, Ámen.

Mit jelent az advent? 2. rész

Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlel...