2018. június 30., szombat

A megfelelő nézőpont fontossága!



Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!
Jeremiás 33:3

Nagyon sok ember azért hátrál meg, mert nincs bátorsága Isten szemszögéből nézni a dolgokat.
A gond az, hogy sokszor rossz szemszögből nézzük Isten dolgait, így mindig rossz válaszokat kapunk a kérdéseinkre.
Ezért nagyon fontos, hogy amikor döntés előtt állunk ne támaszkodjunk a saját meglátásainkra egyedül, ne elégedjünk meg azzal, hogy mi jónak látunk valamit. Hiszen sok dolog van amit jónak láthatunk, mert más szemszögből nézzük a dolgokat.
Nagyon fontos viszont, hogy Istenhez jöjjünk, kiáltsunk és Ő válaszolni fog. Olyan mennyei szemszögből látja az életünk dolgait, aminek segítségével tökéletesen jó döntést hozhatunk.
A döntés tehát rajtunk áll. Sok embernek az élete, házassága, vállalkozása siklott már ki azért, mert csak a saját szemszögéből nézte a dolgokat, és nem volt kíváncsi a mennyei látásmódra. Legyünk tehát nyitottak ma is Isten látásmódjára és olyan dolgokat fog kinyilvánítani nekünk, amikről nem is álmodtunk.

2018. június 29., péntek

Mennyire szeretem az utasításait?



Lásd mennyire szeretem utasításaidat! Uram, tartsd meg életemet kegyelmesen!
119. Zsoltár 159. vers

Kétféle ember létezik Isten utasításai iránti hozzáállást nézve.
Az első kategória, aki Istent ellenségnek látja, mert elhitte a gonosz hazugságait.
Rendszerint az ilyen ember testi ember, vagyis nem ragadta meg Isten ingyen kegyelmét és nem békült meg Krisztus által az Atyával. Csak nyűgnek látja az Isten utasításait. Úgy gondolja, hogy ő jobban tudja mi a jó neki, mint maga Isten.
Ezek az emberek nagyon is jelen vannak a keresztény gyülekezetekben is. Vallják ők is azt, hogy Isten követői, de mivel Istent nem ismerik, csakis a gonosz hazugságai alapján ítélik meg Isten dolgait. A kegyességnek a látszata meglehet az ilyen embereknél is, de az ereje semmiképpen. Tudna emberi rendelésekhez, szokásokhoz alkalmazkodni és erre nagyon is büszkék, de amikor valós erőt kellene tanúsítani, amikor lelki harcokat kellene vívni, rendszerint egy gyenge fuvallattól is földre kerülnek. Hangosan, szinte ordibálva Hallelujáznak, nagy beleéléssel dicsőítenek, de mivel csak érzelmi fellángolás vezérli őket, a kísértésekben mindig elesnek. Ez nem csoda, hiszen testi ember nem értheti meg az Isten nagyságos dolgait. A testi ember nem értékeli az Isten szeretetét, mert lázad Isten ellen.
A második kategóriába tartozik az az ember, aki a zsoltáríróhoz hasonlít.
Bűnbánatra jutott ember, aki megvallotta és letette bűneit, majd engedte, hogy Krisztus vére által eltöröltessenek.
Megérti az Isten tervét, rendeléseit, éppen ezért tisztában van azzal, hogy Isten rendelései védőkorlátok,melyek védik életünket a végzetes lépésektől.
Megérti az Isten tervét, rendeléseit, éppen ezért tisztában van azzal, hogy Isten rendelései védőkorlátok,melyek védik életünket a végzetes lépésektől.
Újjászületett ember, tehát Isten természetéből részesült. Ezért vágyik arra, hogy mindenben hasonlóvá váljon Krisztushoz.
Azt szereti amit Isten szeret, és elszomorítja ami Istent is elszomorítja.
Jézus Krisztusban él, jár, ezért tartatik meg élete Isten kegyelmében.
Mi vajon melyik csoportba tartozunk? Életbevágó kérdés.

2018. június 28., csütörtök

Te vagy az az ember!



És monda Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember!
2 Sámuel 12: 7 a)

Ha szeretnéd, hogy az életed felfele íveljen, akkor tudd meg, hogy van egy ember akit Isten szeretne felhasználni, vezetni Isten ennek érdekében. Tudod ki az? Te magad.
Először is ne csak megállapításokat tégy.
" Nem jó a kapcsolatom Istennel, meggyengült a lelki életem, nincs anyagi egyensúly az életemben stb. stb.
Ezek megállapítások, ami után a legtöbb ember felsóhajt majd elmond egy kegyesnek látszó betanult szólamot.
Legyen ahogy az Úr akarja, majd segítsen, cselekedjen az Úr.
Másodszor, ne a környezetedben keresd a bűnbakot.
Lehet hibáztatni a szüleidet, a kormányt, a munkatársad, a főnököd, a feleséged, a férjed, a gyerekeid a helyzetedért, de te vagy az az ember aki változtathatsz.
Tudom, hogy sokak szerint a világnak kellene olyan módon változni, hogy tökéletesen hozzánk illeszkedő legyen, de nem fog, és ha változna is, 7 milliárd embernek nem lesz egyszerre megfelelő a körülmény.
Nekünk kell felvállalnunk a felelősséget azért, hogy az életünk megváltozhasson.
Dávid király házasságot tört, visszaélt a hatalmával, de nem okolta Betsabét. Miért fürdött pont akkor, pont ott? Miért pont meztelenül. Elismerte, hogy az ő felelőssége az, hogy bűnbe esett. Ezt hívják őszinte bűnbánatnak.
Ki a hibás ha nem tudjuk jól beosztani a pénzt, nincs szeretetünk vagy elveszítjük a türelmünket, esetleg lemaradunk álmaink munkalehetőségéről?
Te vagy az az ember.
Harmadszor cselekedjünk.
Isten szeretne velünk együtt munkálkodni, de nem helyettünk.
Dávid cselekedett, bevallotta bűnét, és ezt a cselekvést Isten élettel jutalmazta. A következményeket ugyan viselte, de Isten áldása újra jelen volt életén és az élete felfele kezdett ívelni.
Mi az amit tenned kell ma a változás érdekében?
Bölcsebb pénzbeosztás? Önképzés, hogy jobb munkahelyre, jövedelemre tegyél szert? Lemondani a mai teendőidet és időt tölteni Istennel, hogy újra erőre kapj lelkileg?
Bármi is az, tedd meg, és Isten ott lesz veled, hogy megáldja törekvéseidet. Mert te vagy az az ember akit Isten meg akar áldani gyógyulással, szabadulással, élettel.
Tencut Zoltán

2018. június 27., szerda

Egy szívvel, egy lélekkel...


A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint:
Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.
Római levél 15.5-6

Egy szülő szereti, ha a gyermekei együtt munkálkodnak még annak ellenére, hogy mindegyik különböző. A mennyei Atya még inkább örül annak, ha gyermekei egységben vannak.
Ha Isten családjába tartozunk, félre kell tennünk a nézetkülönbségeinket, mert Isten komolyan gondolja az egységet, és a világon egyre több ember elméjét világosítja meg az Isten ezzel kapcsolatosan.
Krisztus maga is imádkozott azért, hogy az övéi egységben legyenek. (János evangéliuma 17. fejezet)
Az imádsága meghallgatásra talált. Ma, Isten családjában vannak emberek minden kultúrából, népből, háttérből.
Ha szeretjük Krisztust és szeretnénk, ha minél többen Hozzá jöjjenek, akkor egységben van az erőnk.
Krisztus testébe tagolódtunk be mindannyian amikor Szentlélek által újjászülettünk, ezért egységben fogjuk megtapasztalni isten erejét ,csodáit, munkáját, Szentlelkének kiáradását.
Egységben fogjuk meglátni ahogyan a népek az Úrhoz térnek, azért mert félretettük a különbözőségeinket és hajlandóak voltunk Isten gyülekezetébe betagolódni úgy, ahogyan azt Isten eltervezte rólunk.
Ima: Atyám, köszönjük, hogy egységre hívtál minket. Segíts, hogy minden újjászületett gyermeked egységben legyen Szentlelked által. Segíts letennünk minden olyan dolgot, ami akadályozza az egységünket Veled és egymással. Krisztus nevében, Ámen.

2018. június 26., kedd

Az imádkozó házaspár hatalma...


Igazán mondom nektek: ha közületek ketten itt a földön egyetértenek mindabban, amit kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám.
Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, mindig ott vagyok közöttük.”
Máté 18:19-20

Az egyik legjobb módszer arra, hogy a házasságod növekvő és áldásokkal teljes legyen, ha együtt imádkozol, egy akarattal a házastársaddal.
A görög eredetit nézve. az "egyetértés" kifejezést, úgy tudnánk pontosan visszaadni, ha közületek ketten "szimfóniában" vannak. Zenei téren a szimfónia azt jelenti, amikor több hangszer szólal meg egyszerre úgy, hogy tökéletes harmóniában vannak.
Krisztus azt mondja, ha két ember ilyen szinkronban van egymással és Istennel, megadatik nekik amit kérnek, és Krisztus is jelen lesz közöttük.
Ezt az ígéretet csak ketten egységben tudják beteljesíteni hit által a házasságban, hárman vagy többen egy gyülekezetben.
Pontosan azért, mert Isten nem szeretné, ha egyedül lennénk.
Isten szeretné ha egységben lennénk a családunkban, gyülekezetünkben, megosztva másokkal a hitünket. Amikor elszigetelődünk akkor bátortalanokká válunk, de amikor egységben vagyunk feleségünkkel, közösségünk tagjaival, Isten hatalma megnyilvánul életünkben.
A közös imádkozás hozzájárul érzelmi egészségetekhez, legyőzi az aggodalmat, félelmet. Tudtad, hogy a házasság egyik legnagyobb rombolója napjainkban a stressz?
A stressz leszív minket érzelmileg és elveszi az erőnket amivel kifejezhetnénk szeretetünket társunk iránt.
Emiatt gyakran kerülhetünk vitába házastársunkkal.
Ha aggódtál bármiért is, írd fel az imalistádra mától. Tudasd Istennel az aggodalmaidat és bízd Rá őket.
Ezáltal betölt téged a békességével.

2018. június 25., hétfő

Isten körülvesz téged oltalmával...


Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen,
az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!
Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől.
az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom páncél a hűsége.
91. Zsoltár 1-4

Vannak napok, amikor a gonosz talán azt suttogja neked:
" Körülvettelek téged. Add fel!" Mondjuk ilyenkor ezt:
" Ördög te egy hazug vagy. Engem egyedül az Isten oltalma vesz körül."
Nem fontos mit mond neked a gonosz, ha Krisztust választottad életed Urának és Megváltójának, akkor az Atya szeretetet vesz téged körül, a Fiú és a Szentlélek jelenléte vesz körül, valamint Isten angyalai, akik tábort járnak az Istent félők körül.
Teljesen és tökéletesen oltalmat találsz szárnyai alatt.
Mindegy mit érzel, ha Isten gyermeke vagy, akkor Ő vesz körül téged minden oldalról az Ő oltalmával, gondviselésével, szeretetével.
Ebben a boldog tudatban kezdjük a munkahetet.
Ima: Mondd hangosan: Atyám, köszönöm, hogy oltalmaddal körülveszel teljesen. Neked, csakis Neked szeretném magam átadni teljesen.
Elutasítok minden hazugságot amivel az ellenség akar traktálni és meg szeretnék gyökerezni a Te szeretetedben.
Távolíts el életemből minden kétséget, félelmet, hitetlenséget. Segíts nekem növekednem az ismeretedben, és hadd legyek nyitottabb a Te munkádra életemben.
Köszönöm, hogy nemcsak velem vagy, hanem teljesen körülveszel jelenléteddel.
Krisztus nevében kérem, Ámen.

2018. június 24., vasárnap

A bátorság jellemzői...


De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dániel 11:32 b)

1. BÁTOR TEVÉKENYSÉG
A gonosz nem harcolna ellened olyan keményen, ha nem tudná, hogy valami nagyon értékes van benned. Ennek ellenére, nem az ellenség tevékenysége mutatja az értéked, hanem az Isten csodálatos munkálkodása a szívedben és az életedben. Cselekedj te is bátran, Isten útmutatására hagyatkozva.
2. ISTEN LELKÉNEK TÜZE
Amikor a szívedben levő Szentlélek tüze erőteljesebben ég, mint a téged körülvevő különféle "tüzek" lángjai, nagyszerű dolgoknak nézel elébe, amikben eszköz leszel Isten dicsőségére.
3. BÁTOR ENGEDELMESSÉG
Azt jelenti, hogy addig nincs nyugtod, amíg végre nem hajtod azt, amit Isten kér tőled.
Isten kegyelme veled van és támogat abban, hogy a legkisebb parancsot és a legnagyobbat is komolyan vedd és cselekedd.
4. BÁTOR SZERETET
A mai világ azt tanítja neked a "nagyszerű guruk" által, hogy önzőnek lenni bátorságot jelent. A valóság azonban az, hogy akkor szeretsz bátran, amikor a vágyad, hogy ott légy ahol Isten akar látni és olyan légy, amilyennek Isten akar látni nagyobb, mint a vágyad, hogy játszd a sértődöttet és a megsebzettet.
5. FÉLELMEKKEL SZEMBENÉZŐ MAGATARTÁS
Azt jelenti, hogy amikor Isten küld akkor cselekszel a félelmeid ellenére is. Lehet, hogy remegve, de mész és teszed amit Isten vár tőled. Amint cselekedni kezdesz, meglátod, hogy az Istentől jövő bátorság le fog szállni rád, és a félelmeid elillannak. Ne várd azt, hogy félelem nélküli légy, hiszen a félelmeid akkor tűnnek csak el, amikor hitből kezdesz cselekedni és élni.
6. BÁTOR MEGOLDÁSOK
Legtöbb ember ül és panaszkodik a problémák miatt. Te töltsd a beszélgetéseid 10%-át azzal, hogy felvázolod a problémát, majd a 90%-ban fókuszálj a megoldásra.
7. BÁTOR KITARTÁS
Minden egyes problémával, kihívással amin átsegít Isten, egyre erősebb leszel. Bízz Istenben, és amit az ellenség ellened tervez, Isten a javadra fogja fordítani. :)
8. VILÁGOSSÁG
Engedd, hogy Isten igazságának világossága beragyogja szíved, életed minden egyes zugát. Így lehetsz majd világítotorony ebben a sötét világban.
9. A SEGÍTSÉG ELFOGADÁSA
Isten kiválasztott téged szánalmas, elfeledett állapotodból, hogy feladatot, küldetést adjon neked. Tehát neked is legyen alázatod ahhoz, hogy mások segítségét elfogadd, mert lehet, hogy a feladat amit Isten rád bízott túl nagy falat, hogy egyedül végezd el. Lásd meg, ha Isten olyan embereket küld hozzád, akik partnereid lehetnek a Tőle kapott küldetés végrehajtásában.

Ima: Atyám, köszönöm, hogy mai is szóltál hozzám személyesen. Csodálatos vagy és hűséges. Segíts, hogy eszközöd legyek és cselekedjem a Te akaratodat. Szeretném, ha Te dicsőülnél meg az életem által. Elfogadom minden ajándékodat, amit nekem készítettél. Jézus Krisztus nevében, Ámen.

Mit vegyél figyelembe?

Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dics...